Acte necesare

Acte necesare > Serviciul Stare Civilă

Serviciul Stare Civilă are urmatoarele indatoriri privitoare la:

Nastere:

• eliberarea certificatului de nastere

Casatorie:

• întocmirea certificatului de casatorie
• casatoria cu un cetatean strain sau intre cetateni straini
• întocmirea livretului de familie

Deces:

• întocmirea certificatului de deces

Altele:

• eliberare DUPLICAT certificat de nastere, casatorie, deces
• transcrierea actelor de stare civila

Cererile tip sunt in format ‘.doc’ si pot fi vizualizate si tiparite cu ajutorul programului Microsoft Word sau cu ajutorul programului Word Viewer care este disponibil gratuit pe pagina oficiala a companiei Microsoft.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NASTERE

Termenul de declarare al copilului este de:
– 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
– 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat înauntrul termenului de 15 zile;

Eliberarea certificatului de nastere se face doar unuia dintre parinti iar în cazul recunoasterii voluntare, doar persoanei care face recunoasterea (tatal).

Acte necesare :

 • Certficatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare semnatura si parafa medicului;
 • Buletinele (cartile) de identitate ale parintilor copilului (neexpirate);
 • Certificatul de casatorie al parintilor;
 • Certificatul de nastere al mamei, în cazul unui copil nerecunoscut;

În cazul nasterii unui copil, când mama nu este casatorita si copilul este recunoscut, acestia vor semna o declaratie pe proprie raspundere în fata ofiterului de stare civila.
În cazul în care copilul este recunoscut de o persoana, cetatean strain, acesta va prezenta în mod obligatoriu Declaratia de recunoastere data în fata unui notar public român.
Eliberarea certificatului de nastere se face doar unuia dintre parinti iar în cazul recunoasterii voluntare, doar persoanei care face recunoasterea (tatal).

Daca nasterea copilului s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea
diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea tutelara locala din
strainatate, intocmirea actului de nastere se face in tara la autoritatea administratiei publice
locale de la domiciliul parintilor, dupa ce Ministerul de Interne verifica prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate.

Daca declararea nasterii se face dupa trecerea unui an de la nastere, actul de nastere se poate întocmi doar în baza unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile, privind încuviintarea înregistrarii tardive – care trebuie sa cuprinda toate datele necesare înregistrarii.

INTOCMIREA CERTIFICATULUI DE CASATORIE

Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti în scris, la Primaria municipiului, unde urmeaza sa se încheie casatoria cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea oficierii casatoriei . Omiterea declararii unor date referitoare la starea civila a persoanelor, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

Acte necesare:

 • Buletinele de identitate pentru viitorii soti ;
 • Certificatele de nastere în original ;
 • Certificatele medicale prenuptiale (se obtin de la Centrul de
 • Planificare Familiala cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea casatoriei cu urmatoarele acte: buletin de identitate, certificate de nastere, analize de sânge si raze RBW si MRF , 2 timbre fiscale si 130.000 lei de cuplu);
 • O taxa care se plateste la depunerea actelor ;

Daca este a II-a casatorie trebuiesc depuse si sentinte civile ramase definitive – copie, certificate deces – copie, precum si certificate de nastere ale minorilor rezultati din prima casatorie si încredintati prin sentinte sau ramasi în grija unui parinte prin decesul celuilalt.

NOTA: În vederea încheierii casatoriei la Primaria Sighetu-Marmatiei – în mod obligatoriu domiciliul sau resedinta unuia din viitori soti trebuie sa fie în Sighetu-Marmatiei.

CASATORIA CU UN CETATEAN STRAIN

Încheierea casatoriei se va face în mod obligatoriu în prezenta unui traducator autorizat. Daca cetateanul strain este cunoscator al limbii române, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens, data în fata notarului public român.

Acte necesare :

Pentru cetateanul român :
• Buletinul de identitate
• Certificatul de nastere în original
• Certificatul medical prenuptial (se obtin de la Centrul de Planificare Familiala cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea casatoriei cu urmatoarele acte: buletin de identitate, certificate de nastere, analize de sânge si raze RBW si MRF , 2 timbre fiscale si 130.000 lei de cuplu)

Pentru cetateanul strain :
• Certificat prenuptial
• Certificat de nastere în copie autentificata de un notar public român
• Traducere în limba româna a certificatului de nastere, autentificata de un notar public român
• Dovada eliberata de misiunea diplomatica în România, a statului al carui cetatean este solicitantul din care sa rezulte ca îndeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala, pentru încheierea casatoriei în România
• Copie xerox fila de pasaport cu foto
• Declaratie notariala, daca este cunoscator de limba româna

EXCEPTIE fac cetatenii statelor cu care România a încheiat tratate sau convetii care pot prezenta documente eliberate de autoritatile competente din tarile respective (certificate de capacitate matrimoniala) în original si traducere în limba româna autentificata de un notar public român (ex: Austria, Ungaria, Albania)

O alta EXCEPTIE o reprezinta cetatenii straini, ai caror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul României. În acest caz, acestia vor depune o declaratie pe proprie raspundere data în fata notarului public român, privind îndeplinirea conditiilor de fond în vederea încheierii casatoriei, împreuna cu celelalte documente mentionate mai sus.

INTOCMIREA LIVRETULUI DE FAMILIE

Acte necesare :

 • Cerere tip (download sau din holul Primariei xerox )
 • Buletine de identitate sot, sotie, copii peste 14 ani
 • Certificatul de casatorie;
 • Certificatele de nastere ale copiilor si parintilor;
 • Un dosar

Daca este cazul:

 • Sentinta de divort ;
 • Certificat de deces;
 • Hotarâre de încredintare sau plasament familial;

INTOCMIREA CERTIFICATULUI DE DECES

Declaratia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data încetarii din viata a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât si ziua în care se face declaratia.
Orice înregistrare a decesului în afara acestui termen, se face cu viza Parchetului.
EXCEPTIE – o reprezinta decesul datorat unei sinucideri, accident sau moarte violenta, precum si în cazul gasirii unui cadavru, situatie în care declaratia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului.
În mod obligatoriu în aceste cazuri pe constatatorul de deces se impune viza parchetului.

Acte necesare :

 • Certificat medical constatator al decesului, corect întocmit
 • Actul de identitate al persoanei decedate
 • Certificate de nastere si casatorie ale persoanei decedate
 • Livretul militar, daca este cazul
 • De asemenea persoana care declara decesul, va avea asupra sa buletinul (cartea) de identitate.

Odata cu înregistrarea decesului, declarantul va primi certificatul de deces si adeverinta de înhumare, certificatele de nastere si casatorie ale persoanei decedate, constatatorul de deces se retine precum si buletinul (cartea) de identitate pentru a fi inaintat politiei, de asemenea si Livretul militar dupa caz.

La înregistrarea decesului se va da declaratie de mostenitori legali pentru deschiderea din oficiu de succesiune (la persoanele decedate cu domiciliul de Sighetu-Marmatiei).

ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICAT DE NASTERE, CASATORIE, DECES

Acte necesare :

Pierderea, deteriorarea, distrugerea certificatelor de stare civila atrage sanctionarea cu amenda de la 1.000.000 la 2.000.000 lei, conform Legii 479/2002

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILA

Actele cetatenilor români întocmite în strainatate, la autoritatile competente, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civila române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în tara, sau de la primirea în strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila.
Cererea de transcriere, se adreseaza primariei localitatii de domiciliu a solicitantului, sau în cazul cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, primariei localitatii în raza careia a avut ultimul domiciliu în tara.

Acte necesare :

Cerere tip (download sau din holul Primariei xerox)
• Certificat sau extras al actului ce solicita a fi transcris, original
• Copie autentificata de la un notar public român a certificatului, extrasului, ce solicita a fi transcris
• 2 Traduceri în limba româna a certificatului, extrasului ce solicita a fi transcris, autentificate de un notar public român
• Pentru transcrierea certificatului de nastere, pentru minori rugam depunerea la documentatie si a unei declaratii notariale data de celalalt parinte fata de cel ce depune cererea, ca este de acord cu transcrierea (unde tatal este cetatean strain)

Eliberarea certificatului se face persoanei care a solicitat transcrierea, împreuna cu originalul certificatului sau extrasului depus.
Depunerea si respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi facute si de o alta persoana, împuternicita cu procura speciala, autentificata în tara de un notar public român, sau facuta în strainatate si vizata de oficiul consular român din statul de resedinta.