Parteneri

Anunț de Selecție Partener din 12.07.2016 PENTRU PROIECT POCU 4.1:

REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE AFLATE IN RISC DE SARACIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA DIN COMUNITATILE MARGINALIZATE IN CARE EXISTA POPULATIE APARTINAND MINORITATII ROME, PRIN IMPLEMENTAREA DE MASURI INTEGRATE click aici

  • Anexa 1 – Cerere de participare: click aici
  • Anexa 2 – Fisa partenerului: click aici
  • Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere privind situațiile de excludere: click aici
  • Anexa 4 – Declarație de angajament privind capacitatea financiară și operațională: click aici
  • Anexa 5 – Grila de evaluare a participantului: click aici