Cont unic amenzi

Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale : click aici

Adresa nr. 6101 din 14.09.2018: click aici

UAT SINESTI are deschis la Trezoreria Statului

contul unic ,,Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire “ 

si anume RO78TREZ39321A470400XXXX.