Regulament de organizare si functionare

  • HCL nr. 80 din 21.09.2022 aprobarea ROF Sinesti (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
  • HCL nr. 43 din 26.11.2020 privind aprobare Regulament de organizare si functionare a consiliului local Sinesti Vizualizare
  • privind regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Sinesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului, Regulamentul Intern, Organigrama si Statul de functii Nr: 26 (Adaugat la data 16.08.2016) Vizualizare