Registrul agricol si Fond funciar

1. Registru Agricol

  • Situatie centralizata a cererilor nesolutionate, care au fost depuse in temeiul Legii nr. 18 / 1991, Legea nr. 169 / 197, Legii nr. 1 / 2000, Legii nr. 247 / 2005 si Situatie rezerve 2014 (Adaugat la data 31.05.2022) Vizualizare Vizualizare
  • Anunt din 24.05.2022 privind obligatia persoanelor fizice si juridice de a-si declara datele pentru inscrierea in Registrul Agricol cf. OG 28 din 27.08.2008 Vizualizare

2. Fond Funciar

  • Anunt de interes public nr. 355 din 22.01.2024 referitor la realizarea a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectorul cadastral nr. 12 in vederea inscrierii imobilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara Vizualizare
  • Situatie centralizata a cererilor nesolutionate, care au fost depuse in temeiul Legii nr. 18 / 1991, Legea nr. 169 / 197, Legii nr. 1 / 2000, Legii nr. 247 / 2005 si Situatie rezerve 2014 (Adaugat la data 31.05.2022) Vizualizare Vizualizare
  • Contract nr. 8899 / 12.09.2018 si Anexa cu sectoarele eligibile Sinesti privind finantarea in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ – teritoriale pentru sectoare cadastrale: click aici