Proiecte Investitionale

  • Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului Judetean  de Dezvoltare Locală – Ialomita 2021:
    Titlu proiect: Achizitie de utilaj comuna Sinesti, judetul Ialomita
    Beneficiar: COMUNA SINESTI
    Obiectiv: Achiziţionarea utilajului cu ajutorul căruia se vor realiza atât servicii specifice de intervenții în cazul apariţiei situațiilor de urgență, cat si de gospodarire a orasului, va fi benefică pentru localitate atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social,vizând îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație prin asigurarea accesului la serviciile de bază și dezvoltare durabilă. (Adaugat la data 01.09.2021) Vizualizare

  • HCL nr. 56 din 26.11.2020 aprobarea Acordului de Parteneriat – asociere a comunelor Sinesti Rosiori si Dragoiesti in vederea accesarii programului de investitii Vizualizare
  • HCL nr. 55 din 26.11.2020 aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati pentru obiectivul de investitii Modernizarea retelei de drumuri stradale  Vizualizare
 – Raportul procedurii de selectie a partenerilor din 15.06.2017: Click aici
 
– ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PENTRU PROIECT POCU 4.1 – “REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE ÎN CARE EXISTĂ POPULAȚIE APARȚINÂND MINORITĂȚII ROME, PRIN IMPLEMENTAREA DE MĂSURI INTEGRATE” din 25.05.2017: click aici

– Anunt de selectie partener pentru proiect POCU 4.1 din 15.06.2016 – Raport procedura de selectie partener proiect POCU 4.1: click aici
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei Sinesti, judetul Ialomita: click aici
 
Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2014 – 2020