Viceprimar

  • HCL nr. 34 din 27.04.2023 privind alegerea viceprimarului comunei Sinesti, domnul consilier Varasteanu Dan – Titi Vizualizare
  • HCL nr. 33 din 27.04.2023 privind constatatrea de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie a mandatului de viceprimar al domnului Andrei Florin precum si vacantarea functiei de viceprimar al cumunei Vizualizare
  • HCL nr. 42 din 26.11.2020 alegerea viceprimarului comunei Sinesti – dl. Andrei Florin  Vizualizare

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor public!, conform angajamentelor contractuale,
b) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local,
d) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora,
e) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,
f) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente
g) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.