Cadastru

  • Anunt de interes public nr. 355 din 22.01.2024 referitor la realizarea a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectorul cadastral nr. 12 in vederea inscrierii imobilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara Vizualizare
  • Anunt nr. 17 din 04.01.2024 privind informare cu acte necesare pentru intocmirea cadastrului sistematic – teren intravilan comuna Sinesti cu satele apartinatoare jud. Ialomita Vizualizare
  • Anunt din 19.12.2023 in continuarea Anuntului de interes public din 12.12.2023 privind derularea Programului National de Cadastru si Carte Funciara (Adaugat la data 19.12.2023) Vizualizare
  • Anunt de interes public din 12.12.2023 referitor la Realizarea a lucrarilor de inregistrare sistematica in sectorul cadastral nr. 12 in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara va informam ca in 15 – 19.12.2023 vor incepe masuratorile (Adaugat la data 12.12.2023) Vizualizare
  • Anunt din 01.11.2023 privind demararea lucrarii de cadastru sistematic gratuit (Adaugat la data 01.11.2023) Vizualizare
  • HCL nr. 36 din 27.04.2023 aprobarea operatiunilor notariale si cadastrale de dezmembrare a unui teren proprietate publica avand nr. cadastral 26250 Vizualizare
  • Contract nr. 8899 / 12.09.2018 si Anexa cu sectoarele eligibile Sinesti privind finantarea in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ – teritoriale pentru sectoare cadastrale: click aici