Cadastru

  • HCL nr. 36 din 27.04.2023 aprobarea operatiunilor notariale si cadastrale de dezmembrare a unui teren proprietate publica avand nr. cadastral 26250 Vizualizare
  • Contract nr. 8899 / 12.09.2018 si Anexa cu sectoarele eligibile Sinesti privind finantarea in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ – teritoriale pentru sectoare cadastrale: click aici