Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

  • Anunt nr. 2413 din 19.05.2022 privind concurs pentru post contractual muncitor calificat – mecanic utilaje Vizualizare
  • Anunt nr. 4174 din 13.09.2021 privind organizare concurs recrutare referent contractual Caminul Cultural  Vizualizare
  • Rezultate finale organizare concurs (Adaugat la data 10.06.2021) Vizualizare
  • Proces verbal nr. 2148 din 07.05.2021 privind selectia dosarelor concurs referent clasa III grad profesional principal compartiment agricol si cadastru agricol Vizualizare
  • Anunt nr. 1693 din 05.04.2021 organizare concurs Referent Compartimentul Registrul Agricol si Cadastru Agricol Vizualizare

– Anunt concurs pentru ocuparea postului contractual aprobat prin H.G. Nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2011 in cadrul institutiei, denumirea postului Muncitor calificat perioada nedeterminata.
– Proba scrisa: 01.09.2017,
– Proba practica: 04.09.2017,
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs 30.08.2017. Mai multe detalii click aici


Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie registrul agricol, clasa III, Referent, Superior in cadrul compartimentului Consiliul Local Sinesti, pe perioada nedeterminata, in perioada 23.08.2016 si 25.08.2016: click aici


Amanare concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector/asistent achizitii publice, clasa I, din data de 29.03.2016: click aici

Amanare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta referent registrul agricol, clasa I, din data de 28.03.2016: click aici


Anunt concurs pentru ocuparea postului de sofer transport prescolari si elevi in data de 25.11.2015 si 27.11.2015: click aici


Primaria comunei Sinesti organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de ingrijitor (femeie de serviciu)  si paznic din cadrul Compartimentului paza- intretinere, astfel:
21.01.2014, ora 10.00 proba practica  – 24.01.2014, ora 10.00 interviul
Conditii de participare
– studii generale;
Alte conditii specifice pentru ocuparea postului:
– sa aiba cetatenie romana;
– sa cunoasca limba romana – scris si vorbit;
– sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
– sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– sa nu fi fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va desfasura la sediul Primariei Sinesti, Str. Primariei, FN           
Acte necesare inscrierii la concurs:
– cerere de inscriere la concurs;
– act identitate (copie si original);
– certificat de casatorie (pentru doamne, copie si original);
– acte studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari (copie si original);
– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberata de medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, care sa contina in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
– cazier judiciar;
– curriculum vitae.
Dosarele se depun la secretariatul comisiei in perioada  30.12. 2013-17.01.2014 , de luni pana joi intre orele 9.00 -14.00 si vineri intre orele 9.00-13.00.
Cererea de inscriere la concurs se va depune Secretariatul Primariei, in perioada 30.12.2013- 17.01.2014 intre orele 8.30-16.00. Pentru descarcarea cererii de inscriere la concurs: click aici

20 decembrie 2013 , ora 9.00
BIBLIOGRAFIE:
-LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

– Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului.