Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)