Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014 – 2020 

a comunei Sinesti, judetul Ialomita: click aici

 
Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2014 – 2020