Masuri preventive

Planul local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor 
si poluarilor accidentale perioada 2014-2017: click aici 

                      

PIESE SCRISE:
0) Foaia de cap
at - Planul local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale perioada 2014-2017click aici
1) Cuprins: click aici
a) Dispoziţia primarului de constituire a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă: click aici
b) Componenta nominala a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta: click aici
c) Institutiile care asigura permanenta si unde se pot transmite avertizari, prognoze, decizii, dispozitii si informatii: click aici
d) Schema fluxului informational operativ-decizional pentru aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase: click aici
e) Date caracteristice de aparare a obiectivelor inundabile: click aici
f) Masuri preventive si operative ce se intreprind la nivel local: click aici
g) Stocul minim de materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si de combatere efectelor poluarilor accidentale: click aici
j) Raport asupra starii digurilor de aparare: click aici
k) Lista potentialilor poluatori: click aici
l) Baraje existente pe teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale: click aici

PIESE DESENATE: 
h1) Planul de situaţie al U.A.T., cu curbe de nivel: click aici 
h2) Planul de situaţie al U.A.T. (zone de risc, localitati), cu imagini satelitare: click aici