Cont unic amenzi

Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale : click aici

Adresa nr. 6101 din 14.09.2018click aici

UAT SINESTI are deschis la Trezoreria Statului
contul unic ,,Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire “ 
si anume RO78TREZ39321A470400XXXX.