Proiecte Investitionale

 • HCL nr. 56 din 26.11.2020 aprobarea Acordului de Parteneriat - asociere a comunelor Sinesti Rosiori si Dragoiesti in vederea accesarii programului de investitii Vizualizare
  • HCL nr. 55 din 26.11.2020 aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati pentru obiectivul de investitii Modernizarea retelei de drumuri stradale  Vizualizare

  - Raportul procedurii de selectie a partenerilor din 15.06.2017: Click aici

  ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PENTRU PROIECT POCU 4.1 – “REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE ÎN CARE EXISTĂ POPULAȚIE APARȚINÂND MINORITĂȚII ROME, PRIN IMPLEMENTAREA DE MĂSURI INTEGRATE” din 25.05.2017click aici

  - Anunt de selectie partener pentru proiect POCU 4.1 din 15.06.2016 - Raport procedura de selectie partener proiect POCU 4.1: click aici

  Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014 - 2020 
  a comunei Sinesti, judetul Ialomita: click aici
   

  Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2014 - 2020