Proiecte Investitionale

- Raportul procedurii de selectie a partenerilor din 15.06.2017: Click aici

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PENTRU PROIECT POCU 4.1 – “REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE ÎN CARE EXISTĂ POPULAȚIE APARȚINÂND MINORITĂȚII ROME, PRIN IMPLEMENTAREA DE MĂSURI INTEGRATE” din 25.05.2017click aici

- Anunt de selectie partener pentru proiect POCU 4.1 din 15.06.2016 - Raport procedura de selectie partener proiect POCU 4.1: click aici

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014 - 2020 
a comunei Sinesti, judetul Ialomita: click aici
 

Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2014 - 2020