Parteneri


Anunț de Selecție Partener din 12.07.2016 PENTRU PROIECT POCU 4.1:

REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE AFLATE IN RISC DE SARACIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA DIN COMUNITATILE MARGINALIZATE IN CARE EXISTA POPULATIE APARTINAND MINORITATII ROME, PRIN IMPLEMENTAREA DE MASURI INTEGRATE click aici
  • Anexa 1 - Cerere de participare: click aici
  • Anexa 2 - Fisa partenerului: click aici
  • Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere privind situațiile de excludere: click aici
  • Anexa 4 - Declarație de angajament privind capacitatea financiară și operațională: click aici
  • Anexa 5 - Grila de evaluare a participantului: click aici